MASOWA. OTWARTA. ONLINE.

EduNOW upowszechnia i zwiększa dostęp do wiedzy specjalistycznej

EduNOW
nieco o ...

MOOC

MOOC to skrót od Massive Open Online Courses. Są to kursy online charakteryzujące się powszechną dostępnością, brakiem limitu uczestników. Zawierają treści pisemne, wideo. Dają możliwość spotkań online oraz budowania społeczności wokół danego kursu na forum. Mogą zawierać elementy pracy w grupie, testy, egzaminy, certyfikacje.

korzyści dla...

UŻYTKOWNIKÓW

dostęp do wiedzy z każdego miejsca, wystarczy smartphone z zasięgiem internetu


rozwój przez całe życie uczestnicy mogą bezpłatnie lub przy niewielkiej opłacie zdobywać nową wiedzę i umiejętności


certyfikaty i nowe kompetencje które wpływają na wartość osoby na rynku pracy nowe kontakty biznesowe i naukowe

zastosowanie

EduNOW

Edukacja towarzyszy nam od samego początku życia. Nabywamy różne umiejętności od tych całkiem podstawowych jak pisanie, dodawanie, gra w piłkę po zaawansowane – projektowanie domów, inżynieria komputerowa. Żyjemy w świecie, gdzie liczba treści przyrasta w niespotykanym dotąd tempie. Proces nauki, który kończy się z otrzymaniem dyplomu uczelni wyższej lub tytułu zawodowego minęły. EduNOW daje możliwość uzyskania aktualnej i atrakcyjnej wiedzy z różnych obszarów tematycznych na każdym etapie życia.

Zmiany w procesie edukacji są wyzwaniem, ale jednocześnie dają nowe możliwości rozwoju dla organizacji i instytucji.

Uczelnie wyższe, szkoły średnie

forma promocji
nowy typ komercjalizacji wiedzy
wsparcie w procesie dydaktycznym studentów
wykorzystanie potencjału cyfryzacji wiedzy do rozwoju

organizacje biznesowe

wykorzystanie w procesach marketingowo-sprzedażowych
nowa forma rekrutacji i pozyskiwania talentów
wsparcie procesów zarządzania wiedzą
wsparcie procesów rozwoju pracowników

trenerzy, pasjonaci wiedzy

komercjalizacja wiedzy
budowanie marki osobistej lub firmy
samorealizacja z nauki innych osób
pozyskiwanie nowych kontaktów zawodowych